Trešdiena, 24.04.2024 03:56
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Trešdiena, 21. februāris, 2024 14:25

I.Elme: Madlienā dzīvot ir skaisti!

Ogresnovads.lv
I.Elme: Madlienā dzīvot ir skaisti!
Trešdiena, 21. februāris, 2024 14:25

I.Elme: Madlienā dzīvot ir skaisti!

Ogresnovads.lv

Pagājuša gada novembra sākumā Madlienas pagasta pārvaldes vadītājas amatā darba gaitas uzsāka Inga Elme, kuras dzīve ar šo pagastu un Ogres novadu ir bijusi saistīta jau no bērnības – šeit ir viņas dzimtās mājas, pavadīta bērnība, vadīta Madlienas vidusskola, auguši gan bērni, gan arī mazbērni. I. Elme savu pieredzi ir uzkrājusi strādājot dažādos vadošos amatos gan Latvijā, gan ārzemēs, bet nu ir atgriezusies un iegūto pieredzi vēlas izmantot Madlienas pagasta un Ogres novada attīstībai.

I.Elme atzīst, ka pagasta vadītājas amats ir kas īpašs – svarīgs dzīves izaicinājums, kur tiek dota iespēja ne tikai izmantot visu skaisto un jau esošo Madlienā, bet pašai iesaistīties pagasta un novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Būt par pagasta vadītāju I.Elmei ir jo īpaši arī tāpēc, ka vairāk nekā 30 gadus viņas mamma Maija Ozoliņa bija Madlienas pagasta vadītāja, kuru madlienieši mīļi sauca par “Ciema Maiju”: “Es tagad saprotu, ka vēlos turpināt ģimenes tradīciju. Jūtos šeit piederīga un vajadzīga, ko augstu novērtēju. Mana priekšrocība ir tā, ka pazīstu lielu daļu pagasta iedzīvotāju. Ir jauki satikt cilvēkus nevis pienākuma pēc, bet tāpēc, ka to vēlos.”

Madliena ir novērtēta dzīves vieta ģimenēm ar bērniem

Pagasta vadītāja uzskata, ka Madliena ir piemērota dzīves vieta ģimenēm ar bērniem – šeit ir bērnudārzs, vidusskola, mūzikas un mākslas skola, kultūras nams ar savām aktīvām pašdarbnieku kopienām, attīstīts sporta komplekss veselīgam dzīvesveidam, mūsdienīgs stadions, pansionāts, savs novadpētniecības muzejs, baznīca un draudze, veikali un kafejnīca, lielisks dzīvojamais fonds, attīstīti sabiedriskie pakalpojumi, lielas lauku teritorijas un skaistas sētas, attīstīta digitālā infrastruktūra, autoceļu tīkls, kā arī darba iespējas. Šī ir vieta, ko var raksturot īsi un kodolīgi: vislabākā vieta ģimenēm ar bērniem, kur augt ekoloģiski tīrā un sakārtotā vidē. Neraugoties uz jau esošiem labumiem, ir lietas un jomas, pie kurām ir aktīvi jāstrādā, jāattīsta un jāpilnveido.

Pirmkārt, mūsu nākotne ir bērni – viņu izglītības un izaugsmes iespējas noteiks Madlienas, Ogres novada, kā arī visas Latvijas nākotni. “Kā stratēģisku ilgtermiņa mērķi esmu sev noteikusi starptautiski konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanu no bērna kājas līdz jauniešu 12. klases izlaidumam. Svešvalodu apmācības bērnudārzos un skolās atvērs jaunajai paaudzei pasaules iespēju durvis, bet laba izglītība bērniem Madlienā ir pamats tam, lai vecāki izvēlētos šo vietu par savām mājām,” stāsta I. Elme.

Otrkārt, Madlienas pagasts ir pelnījis uzmanību šeit un tagad! Viens no I. Elmes mērķiem ir iedzīvotāju saietu organizēšana ar pagasta un pašvaldības pārstāvjiem, kuros kopā pārrunāt iedzīvotāju vēlmes un idejas, lai izvirzītu jaunus uzdevumus un veicamos darbus. “Mēs  jau turpat trīsdesmit gadus dzīvojam brīvā un demokrātiskā valstī, kurā nav jāgaida rīkojumi no augšas, bet pašiem ir jānoliek mērķi, jāizrāda iniciatīva un jāsniedz priekšlikumi – pēc tam visiem ir jāiet un jāīsteno izvirzītie uzdevumi,” saka I. Elme.

Treškārt, mūsu drošība. “Kā vienu no saimnieciskajām prioritātēm es vēlos atzīmēt bijušā peldbaseina, pirts un šautuves ēkas nojaukšanu, kas atrodas skolas un estrādes atpūtas zonā. Savulaik tas bija nozīmīgs sporta un atpūtas komplekss, bet tagad ir grausts, kas apdraud drošību un arī vizuāli bojā ainavu,” norāda pagasta vadītāja.

Ceturtkārt, Madlienas iedzīvotāji ir sasniedzami. Tiem ir pieejams viss dzīvei nepieciešamais. Pašlaik madlieniešus satrauc plānotā pasta nodaļas slēgšana, kas ir saprotami, jo pasta pakalpojumi ir svarīgi iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanai. I. Elme uzsver: “Mums kopā ir jādomā, jāizrāda iniciatīva par to, kā vairot labo un vajadzīgo, nevis aizslēgt un aizvērt lietas, kas strādā un ir nozīmīgas gan Madlienas, gan arī Ogres novada infrastruktūrā.”

Man ir lieliska komanda

Pagasta vadītāja uzsver, ka viņa nav viena, bet ar lielisku komandu – iestāžu vadītājiem, kas profesionāli veic savus pienākumus.

Patiess prieks par Ogres novada lēmumu – Madlienā būs vidusskola, kas nodrošinās izglītības pieejamību arī kaimiņu pagastiem. “Mūsu skola, izglītības izaugsme ir mūsu talantīgo pedagogu darba rezultāts – pagasta attīstības stūrakmens. Šī skola ir īpaša, jo tajā ir tāds skolēnu skaits, lai visiem varētu pievērst pietiekamu uzmanību, katram bērnam un visai klasei dot iespēju darboties un attīstīties. Kā piemēru varu atzīmēt valsts svētku koncertu, kurā mazo klašu skolēnu priekšnesumos piedalījās viss klases kolektīvs,” stāsta I.Elme.  Madlienas vidusskola ir arī Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola (EPVS) un pagājušajā gadā dažādu projektu ietvaros tika noorganizēts EPVS salidojums, izremontēts un labiekārtots EPVS kabinets, kā arī veiktas citas aktivitātes.

Savu vārdu godam nes arī Kārļa Kažociņa Mūzikas un mākslas skola, kurā mācās audzēkņi ne tikai no Madlienas, bet arī no apkārtējiem pagastiem. Šī skola ir kultūras iestāde, kas sniedz iespēju audzēkņiem atrasties kultūras telpā un ar iegūto izglītību nākotnē pašiem veidot kultūrvidi ap sevi. Tajā ir ieviestas dažādas tradīcijas, audzēkņi aktīvi piedalās valsts un starptautiskajos konkursos, kuros iegūst godalgotas vietas. Skolas audzēkņi un absolventi dzied korī, spēlē Madlienas orķestrī, tādejādi radot pēctecību.

Mūsdienīgajā pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis” darbojas aktīvi, uz jaunām idejām atvērti pedagogi, kuri rosina bērniem vispusīgi izzināt apkārtējo pasauli, mācīties un radoši patstāvīgi darboties drošā un dabai draudzīgā vidē, kopjot tradīcijas un ģimenes vērtības. Iestāde piedalās dažādos konkursos, kuros sasniedz augstus rezultātus, piemēram, 2023. gadā bērnudārzs ieguva balvu no SIA “VENDEN” par aktīvu dalību un radošo ieguldījumu bērnu zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”, kā arī balvu radošo darbu konkursā “Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā”. Katru gadu iestādē tiek paplašinātas mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas, sakārtotas telpas bērnu mācību un atpūtas nodrošināšanai.

Savukārt Madlienas Kultūras namā regulāri notiek dažādi kultūras pasākumi, aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi – iedzīvotājiem ir iespēja dziedāt, dejot, spēlēt orķestrī vai teātrī, arī viņa pati dzied jauktajā korī “Madliena”, kurš tikko nosvinēja 150. pastāvēšanas jubileju. Kā īpašu pasākumu I. Elme atzīmē un ikvienam iesaka noskatīties madlieniešu izveidoto audio-vizuālo darbu “Madlienas visuma bērni”. Tas radies, iedvesmojoties no madlieniešu vēsturiskajām fotogrāfijām, Imanta Ziedoņa bērnības atmiņām un idejām par mums – par to, kas mēs esam kā ģimene, tauta un valsts.

Madlienā pieejams arī pansionāts, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecumu sasniegušām personām un I, II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma. Arī šajā iestādē regulāri tiek veikti uzlabošanas darbi, piemēram, veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai 2023. gadā uzstādīta automatizēta analītikas un brīdinājumu sistēma.

Stabils vecākās paaudzes lasītāju klubiņš pulcējas Madlienas bibliotēkā, kas ir viņu svarīga sabiedriskās dzīves daļa. Savukārt jaunās un enerģiskās bibliotekāres ar dažādiem pasākumiem šo vietu padara pievilcīgu arī jauniem cilvēkiem.

Madlienā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, piemēram, “Otrās mājas”, kas palīdz cilvēkiem krīzes situācijās, Madlienas  senioru  biedrība  “Sisegale'” ar savu senioru ansambli “Tik un tā” un līnijdeju kolektīvu. Katru gadu viņi dodas ekskursijās, rīko sadraudzības pasākumus ar citām senioru biedrībām.

Pagastā ir arī enerģiski uzņēmēji, kas jau vairākus gadus rīko labdarības tirdziņus un iegūtos līdzekļus ziedo tiem, kam tajā brīdī tas visvairāk nepieciešams. Nozīmīga ir arī lielā iedzīvotāju atsaucība, jo tas nozīmē, ka uzņēmēji un iedzīvotāji vēlas viens otru atbalstīt. “Madliena esam mēs paši – cilvēki, kas gatavi strādāt kopā un vairot labo!” atzīmē pagasta vadītāja. Viņa arī uzskata, ka kopumā madlienieši ir aktīvi, bet dažreiz viņus ir nepieciešams iekustināt. Ja tas ir izdarīts, tad viņus neviens nevar apturēt! Paši madlienieši nesūkstas par grūtībām, bet tieši otrādi – uzsver to, kas ir labs un skaists. Tas ir Madlienas patriotisms.

I.Elme arī atzīmē, ka pirmais pasākums pagasta vadītājas amatā bija Lāčplēša diena, kurā liels skaits vietējo iedzīvotāju ar mūziķu un zemessargu dalību devās lāpu gājienā uz 1937. gadā par ziedojumiem uzcelto vietējo Brīvības pieminekli, lai godinātu Latvijas brīvības cīņās kritušos. Šādas dienas, kopā būšana vienotībā un dzimtenes patriotismā dod spēku un pārliecību – mēs esam stipri un mēs varam!

Madliena nemitīgi attīstās

Madliena nemitīgi aug un attīstās! Pagasts var lepoties ar plašu kultūrvēsturi, slaveniem novadniekiem, tradīcijām. Pirms dažiem gadiem ir sakopts Plāteres pilskalns un atjaunota tradīcija tajā svinēt Saulgriežus ar uguns rituālu un dziesmām. Ik gadu notiek Madlienas dienas ar sporta un kultūras aktivitātēm, radošām darbnīcām, koncertiem un zaļumballi, kā arī vēl citi svētki, kas jau ir neatņemama sadzīves sastāvdaļa.

Pēdējos gados ir būtiski uzlabota pagasta infrastruktūra – no bērnudārza līdz izglītības iestādēm ir izbūvēta gājēju ietve un apgaismojums, izbūvēts satiksmes aplis, kas uzlabo drošību. Atjaunots tirgus laukums, izbūvēts ceļš uz Meņģeli. Šovasar pie skolas plānots izbūvēt pump-truck trasi, kas jauniešiem būs laba brīvā laika pavadīšanas vieta.

Nākamais mērķis būtu sakārtot nelielo ceļa posmu uz Lauberes pagastu, kuru izmanto ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī skolēnu autobusi. Protams, ir arī citi veicamie darbi, lai uzlabotu mobilitāti, drošību un pārvietošanās iespējas.

“Mans uzdevums ir pilnveidot Madlienu tā, lai cilvēki vēlētos šeit dzīvot! Liela nozīme ir komandas darbam un madlieniešu atbalstam. Mēs esam stipri, kā kopiena!” saka I. Elme, piebilstot, ka Madlienā dzīvot ir ļoti jauki, īpaši tiem, kam patīk tīra vide, kas novērtē lielisko izglītības pieejamību bērniem, mieru, svaigu gaisu, latviskas ģimenes tradīcijas un ar aktivitātēm piepildītu brīvo laiku. “Madliena tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, tādēļ aicinu visus kopā domāt un rīkoties, lai šī vieta nepārtraukti attīstītos!” aicina I. Elme.