Ceturtdiena, 25.07.2024 06:22
Jēkabs, Žaklīna
Otrdiena, 20. jūnijs, 2023 16:50

Jo vairāk nelegālo atkritumu, jo mazāk sakārtotu un jaunu objektu novadā

Ogresnovads.lv
Jo vairāk nelegālo atkritumu, jo mazāk sakārtotu un jaunu objektu novadā
Otrdiena, 20. jūnijs, 2023 16:50

Jo vairāk nelegālo atkritumu, jo mazāk sakārtotu un jaunu objektu novadā

Ogresnovads.lv

Ogres novada teritorijā joprojām aktuāls ir jautājums par atkritumu savākšanu, šķirošanu un utilizēšanu. Viena no būtiskākajām problēmām – iedzīvotāji savāktos sadzīves atkritumus novieto pie pilsētas atkritumu konteineriem, sabiedriskā transporta pieturvietās, izgāž atkritumu konteineros pie kapsētām, savukārt lielgabarīta atkritumi bieži vien tiek atstāti daudzīvokļu māju iekšpagalmos. Šo atkritumu savākšana un aizvešana diemžēl ir jāorganizē par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurus varētu novirzīt novada nozīmīgu objektu uzturēšanai, kā piemēram, rotaļu laukumu atjaunošanai, ielu seguma uzlabošanai vai jaunu objektu izveidei.

Rūpējoties par sakoptu vidi, nelegāli atstātos atkritumus izved attiecīgās teritorijas apsaimniekotāji (SIA “Ogres Namsaimnieks”, SIA “Lielvārdes Remte”, SIA ”Ķeguma stars”, SIA “Ikšķiles māja”). SIA “Ogres Namsaimnieks”, kas apsaimnieko lielu daļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē pārstāvji atgādina, ka daudzīvokļu māju iekšpagalmos pie atkritumu konteineriem atstāto lielgabarīta atkritumu izmaksas tiek segtas no attiecīgās dzīvojamās mājas kopējiem līdzekļiem – katra dzīvokļa īpašnieka rēķinā pozīcijā “Par papildu atkritumiem” tiek iekļautas lielgabarīta atkritumu izvešanas (transports, darbaspēks) un utilizēšanas izmaksas, ņemot vērā atstāto atkritumu daudzumu. Savukārt SIA “Lielvārdes Remte”, SIA ”Ķeguma stars”, SIA “Ikšķiles māja” sniegto pakalpojumu izmaksas tiek segtas Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ogres novada pašvaldības policija informē, ka 2022. gadā sastādīts 41 administratīvā pārkāpuma process par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem, kā arī izteikti vairāki mutiskie aizrādījumi, kas atsevišķi netiek reģistrēti. Novadā ierīkotas vairāk nekā 300 video kameras, ap 200 Ogres pilsētas teritorijā - trīs no tām vērstas uz atkritumu konteineriem un divas mobilās novērošanas kameras, kuras tiek pārvietotas, attiecīgi reaģējot uz iesniegumiem vai sūdzībām. Videokameras ir saslēgtas vienotā sistēmā, un notiekošais ir redzams pašvaldības policijas dežūrdaļā. Šādā veidā pēc mašīnas numura ļoti ātri var identificēt cilvēku, kurš ir izmetis atkritumus.

Tāpat pie daudzu daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem ir novietotas teritoriju apsaimniekotāju videokameras, kā arī publiskās teritorijās tiek izmantotas pārvietojamās kameras, tādējādi identificēti pārkāpēji.

Par pārkāpējiem aicina ziņot pašvaldības policijai

Pašvaldība atkritumu izmešanas uzraudzībā aicina aktīvāk iesaistīties arī pašus novada iedzīvotājus. Pamanot, ka pie dzīvojamās mājas vai publiskā vietā kāds atstāj sadzīves vai lielgabarīta atkritumus, aicinām fiksēt pārkāpuma faktu fotogrāfijā vai video un ziņot Ogres novada pašvaldības policijai:

Izmantojot mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” sadaļu “Ziņo Pašvaldības policijai” (autorizējoties ar Ogres novadnieka karti vai internetbanku). Ziņojumam iespējams pievienot fotogrāfiju vai video materiālu;

Rakstot Ogres novada pašvaldības policijai e-pastu uz ;

Zvanot Ogres novada pašvaldības policijai uz tālruņa numuru 65047100.

Kā iedzīvotāji var atbrīvoties no sadzīves un lielgabarīta atkritumiem?

Paši bez maksas nogādāt SAŠĶIROTĀ veidā SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē (Akmeņu ielā 43b), Lielvārdē (Dravnieku iela 9c), Madlienā (Šķirotava). Sīkāka informācija par darba laikiem tajos nododamajiem atkritumu veidiem pieejama ŠEIT.

Paši nogādāt nesašķirotā veidā SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē. Tiek pieņemti atkritumi nelielos apjomos – līdz trīs kubikmetriem. Bez maksas var nodot vienu kubikmetru nešķirotu lielgabarīta atkritumu.

Pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz . Pakalpojums – par maksu.
Paši nogādāt SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā. SIA “Getliņi EKO” tālruņa numurs 67317800 (vairāk informācijas ŠEIT). Pakalpojums – par maksu.

Pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz pieciem kubikmetriem) SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot uz . Pakalpojums – par maksu.


Ogres pilsētas teritorijā pieteikt izvešanu nelielos apjomos (līdz sešiem kubikmetriem) SIA “Ogres Namsaimnieks”, darba dienās zvanot uz tālruņa numuru 27027724 vai 65055404. Pakalpojuma maksa – sākot no 85,76 EUR/m3 (ar PVN).


Ķeguma pilsētas teritorijā pieteikt izvešanu SIA “Ķeguma Stars”, darba dienās zvanot uz tālruņa numuru 25774460 vai 20216691 vai rakstot .
Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina Clean R. Norādot līguma numuru, atkritumus, tai skaitā lielgabarīta atkritumus bez maksas var nodot “Kaparāmura karjers – Ezeri” atkritumu šķirošanas laukumā. Sīkāka informācija par darba laikiem un nododamajiem atkritumu veidiem pieejama ŠEIT.


Jāatzīmē, ka atkritumu apsaimniekotāji regulāri organizē kampaņas par dažāda veida atkritumu savākšanu bez maksas, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi aktualitātēm gan atkritumu apsaimniekotāju, gan pašvaldības mājas lapās.

Dalītos atkritumu savākšanas laukumus, pieņemšanas punktus, kur var nodot atkritumus bez maksas, apsaimniekotājus un to darba laikus ērti meklēt tīmekļvietnē www.skiroviegli.lv/

Atgādinām, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 14 līdz 200 naudas soda vienībām (70 līdz 1000 eiro), bet juridiskajai personai — no 50 līdz 560 naudas soda vienībām (250 līdz 2800 eiro).

Pašvaldība aicina iedzīvotājus aizdomāties un uzrunāt arī citus par pareizu atkritumu savākšanu un utilizēšanu pašiem saskaņā ar valstī esošo likumdošanu, lai attiecīgās iestādes piešķirtos līdzekļus var izmantot novada infrastruktūras attīstībai. Jo vairāk nelegālie atkritumi tiks izlikti ielās, kur tos nāksies savākt pašvaldībai, jo mazāk sakārtotu un jaunu objektu būs pieejami novada iedzīvotājiem un viesiem.

Informācija par atkritumu apsaimniekotājiem novadā

Ogres novada administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Ķilupe”, SIA ”Marss” un SIA “Clean R”.

SIA “Ķilupe” un SIA ”Marss” atkritumu apsaimniekošanu veic Ogrē, Lielvārdē, Ķegumā, Birzgales pagastā, Jumpravas pagastā, Krapes pagastā, Ķeipenes pagastā, Lauberes pagastā, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes pagastā, Madlienas pagastā, Mazozolu pagastā, Ogresgala pagastā, Rembates pagastā, Suntažu pagastā, Taurupes pagastā, Tomes pagastā.

Lai noslēgtu līgumu ar SIA “Ķilupi” par atkritumu apsaimniekošanu, jāapmeklē un jāaizpilda jauna līguma pieteikums tīmekļvietnē www.kilupe.lv/pieteikt-pakalpojumu/

Lai noslēgtu līgumu SIA ”Marss” par atkritumu apsaimniekošanu, jāaizpilda pieteikums tīmekļvietnē https://www.ogresmarss.lv/pakalpojumu-pieteikumi/

Savukārt Clean R atkritumu apsaimniekošanu veic Ikšķilē , Tīnūžu pagastā, Lēdmanes pagastā, Meņģeles pagastā. Noslēgt līgumu ar SIA ”Clean R” var elektroniski, apmeklējot un aizpildot pieteikumu tīmekļvietnē cleanr.lv/pakalpojums/atkritumu-apsaimniekosana/

Ja uzņēmumu loģistika atļauj, var slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar vienu no augstāk minētajiem uzņēmumiem.