Ceturtdiena, 20.06.2024 11:36
Maira, Rasa, Rasma
Pirmdiena, 10. jūnijs, 2024 09:18

No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 10 (28.05.1938.)

Ogres Vēstis Visiem
No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 10 (28.05.1938.)
Pirmdiena, 10. jūnijs, 2024 09:18

No vēstures. Ogres Ziņas Nr. 10 (28.05.1938.)

Ogres Vēstis Visiem

Ogrē viskrāšņākais ziedu laiks
Pavasaris patlaban sasniedzis kulmināciju un ietērpis dabu viskrāšņākā ziedu rotā. Jo sevišķi tas sakāms par mūsu Ogri, vienu no dabas visjaukākajiem stūriem mīļajā Latvijā. Patlaban Ogre ir visskaistākā, lai gan arī citos gada laikos, vasaras, rudens un ziemas dienās, kūrorts un tā apkārtne ir viens vienīgs krāšņums.

Tagad zied ķirši, plūmes, ābeles, zied pļavas, ceļmalas, zied upes krasti, zied pilsētas rūpīgi koptie dārzi. Ievas jau noziedējušas, ķirši beidz ziedēt, ābeles raisa ziedus un ceriņi ceļ savas košās sveces pret dzidro debesi un gatavojas smaršojošākam pavasara laikam. Jā, visburvīgākais pavasara smaršu tvans ir taisni ceriņu ziedēšanas laikā. Ar ceriņu noziedēšanu arī pavasars ātri pāriet vasaras laikā. Ogrē ceriņi jau šur, tur zied. Tas ir, aizvēja un spilgtākas saules vietās, citur tikai vēl briest ceriņu ziedi. Otrs «sveču augs» — kastanis jau pilnīgi «deg» pavasara rotā, bet Ogrē kastaņu samērā maz.

Ogres krāšņuma vaiņaga ziedu laikā spilgtākie ir augļu dārzi un tad atkal sētmalu vai ceļmalu ceriņi, krāšņumžogi un arī romantiskie upes līči ar jauko ievziedu smaršu. Kam vien iespējams, tas lai vismaz vienu dienu pavada Ogrē ziedu laikā. Tā būs diena, ko neaizmirsīs visā skaistā vasarā. Apskaužami ir tie laimīgie, kuriem lemts pavadīt dienu aiz dienas Ogrē, kad pilsēta un apkārtne novijusi sev košu pavasara ziedu vaiņagu; apskaužami tie laimīgie, kuriem liktenis lēmis dzīvot Ogrē; apskaužami tie vasarnieki, kuri jau laikus paguvuši ierasties Ogrē. Nepalaidīsim neredzētu Ogri ziedu laikā! 

A. Z.

Brīvdabas izrāde «Krišus Laksts» Ogrē 

Ogres pilsētas aizsargu nodaļas sarīkojamā brīvdabas izrādē pirmajos Vasaras svētkos būs «Krišus Laksts». Kā izpildītāji piedalīsies Kokneses Kultūras b-bas dramatiskais ansamblis, kurš šo lugu izrādījis jau pērngad telpās un brīvā dabā. Aizsargu nodaļa, sarīkojot šo izrādi, vadījusies no kopdarbības principa un uzaicinājusi šoreiz kā izpildītājus viesus — koknesiešus. Lugu šogad pazīstamais brīvdabas izrāžu inscenētājs un organizators režisors Ed. M i k s i s no jauna pārstudējis un sagatavojis, piemērojoties Ogres lielajai brīvdabas izrāžu skatuvei «B» laukumā un vajadzības gadījumā — lietainā laikā skatuvei biedrību namā. Izrādē piedalās Kokneses Kultūras b-bas dziedāšanas koris Darba kameras diriģenta K. Liepiņa vadībā un Ogres koris diriģenta K. Ozoliņa vadībā. Cerams, ka izrādē piedalīsies dziedātāji arī no Ogresgala un Tomes. Apvienoto koru un orķestru virsvadību uzņēmies muzikālās daļas vadītājs diriģents J. Putniņš. Dekorācijas izrādei speciāli sagatavo dekorators A. Vītols. Arī par apgaismošanu izrādes laikā ir gādāts, un krēslai iestājoties izrādes turpinājums ar noslēgumu norisināsies prožektoru apgaismojumā. Ogres un apkārtnes iedzīvotāji tiek lūgti piedalīties ar saviem pajūgiem brīvdabas izrādes «Krišus Laksts» dalībnieku gājienā no b-bu nama uz «B» laukumu.

Brīvdabas izrādes «Krišus Laksts» dalībnieku ievērībai. 

Ogres un apkārtnes iedzīvotāji un vasarnieki, kas vēlas piedalīties lielajā brīvdabas izrādē kā dziedātāji un dejotāji, var pieteikties pie režisora Mikša nākošo trešdien aizsargu mītnē no plkst. 18 sākot, bet ceturtdien, piektdien un sestdien no plkst. 20 «B» laukumā. Dziedātāji vēl var pieteikties arī pie diriģenta K. Ozoliņa Ausekļa prosp. 26 un trešdien, 1. jūnijā plkst. 20 skolas zālē dziedāšanas kora mēģinājuma laikā.

Rītu svinīgs Ogres pamatskolas izlaiduma akts 

Pilsētas 6. kl. pamatskolas izlaiduma akts notiks rit plkst. 11 skolas zālē. Aktu ievadīs pamatskolas pārziņa uzruna, pēc kam sekos diplomu un dāvanu pasniegšana. Kā izglītības ministra pārstāvis aktā piedalīsies Zemkopības Min. zemes vērtēšanas daļas vad. palīgs K. Šnornieka kungs. Aktā 6. klases skolnieki skolas karogu nodos jaunajai 6. klasei. Svinības noslēgsies ar koku dēstīšanu un kopmielastu. Pamatskolu šogad beigs 15 skolnieki.

Pabeigta centra peldētavas iekārtošana. 

Centra peldētavai šonedēļ pabeidza krastmalas laipu ielikšanu, kādēļ tā tagad jau ir pilnīgā kārtībā. Jaunogres peldētavas iekārtošana Ogres grīvā vēl nav uzsākta. 

5 ugunsgrēki nedēļas laikā. 

Pagājušo nedēļu Ogres ugunsdzēsēji izsaukti uz 5 ugunsgrēkiem, kurus izdevies likvidēt pašā sākumā. Atzīmējams, ka Ogres ugunsdzēsēju izbraukšana tagad ir noorganizēt ļoti priekšzīmīgi. Atskanot trauksmes signālam apm. 2—5 minūšu laikā var vērot, ka ugunsdzēsēju auto jau traucas uz uguns apdraudētām vietām.