Pirmdiena, 17.06.2024 16:13
Artis, Artūrs
Trešdiena, 28. februāris, 2024 11:56

No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 4 (14.03.1938.)

Ogres Vēstis Visiem
No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 4 (14.03.1938.)
Trešdiena, 28. februāris, 2024 11:56

No vēstures. Ogres Ziņas, Nr. 4 (14.03.1938.)

Ogres Vēstis Visiem

 
Tā iet, kad brauc no Ogres uz Rīgu brūti satikt 

Ogrēnietis Valdis iepazinies ar 18 g. v. rīdzinieci Elzu. Abi sarakstījušies un Valdis paziņojis dienu un vietu, kad viņš iebrauks no Ogres to satikt. Bet Elza norunātā vietā neieradusies. Valdis sagrauzts iegriezies krogū un remdējis sirdsēstus līdz pusnaktij. Kad bijis krietnās «zēģelēs», tad nolēmis Elzu apmeklēt viņas dzīves vietā, bet bijušas aizslēgtas parādes durvis. Valdis sviedis smiltis Elzas logā, bet aiz pārskatīšanos «bombardēts» cits logs. Gulētāji sākuši nervozēt. Dzīvokļa turētājs atvēris logu un saucis, kas tur ir, bet nelaimīgais ogrēniešu mīlētājs, paslēpies un neatbildējis. Pēc tam viņš izmēģinājis laimi citā logā, kamēr sacēlis kājās visu māju, tikai saldā miegā gulējusi Elza, kuras logs bijis sētas pusē. Valdis ar smiltīm rīkojies līdz plkst. 4 rītā. Tad nama iedzīvotājiem zudusi pacietība, viņi nolēmuši sagūstīt miera traucētāju, ko arī panākuši. Valdis nogādāts iecirknī, kur paturēts dzēruma izgulēšanai. Beigu cēliens noslēdzās miertiesā. Valdis pavisam mazrunīgs un uz tiesneša jautājumiem tikai klusi atbild, ka gribējis satikt Elzu. Tiesa Valdi sodīja ar 25 latiem vai 7 dienām aresta.

Ogre un apkārtne nodrošināta pret uguns briesmām

Mūsu laicīgās mantas sargātāja — Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izveidojusies par vienu no enerģiskākām organizācijām Ogres apkārtnē. Par biedrības turpmākiem nodomiem un darbību komandas virsnieks P. Baumanis mums izteicās: «Ogres ugunsdzēsēju biedrība tagad noorganizēta un apgādāta ne sliktāk kā Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. Ugunsdzēsēju īpašumā un lietošanā ir divi automobiļi, tā ka ugunsdzēsēji var doties pildīt savus pienākumus pat izceļoties ugunsgrēkam reizē divās dažādās vietās. Biedrība noorganizējusi divas nodaļas — Ikšķiles un Ķeguma. Ikšķiles nodaļu vada komandas virsnieka palīgs Apsītis, atbalsta ar līdzekļiem Ikšķiles savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība. Lielākās saimniecībās Ikšķilē ir izsniegti ugunsdzēsības rīki un turpmāk to skaitu vēl papildinās. Jau veselu gadu darbojas arī Ķeguma nodaļa, kurā organizēti 56 vietējie strādnieki. Gada laikā Ķeguma nodaļa nodzēsusi 5 ugunsgrēkus pašā sākumā.

12. aprīlī biedrība atzīmēs Ķeguma nodaļai gada svētkus. 6. martā notika biedrības paplašināta valdes sēde, kurā piedalījās pārstāvji no apkārtējiem pagastiem. Pārrunā nāca telpu jautājums. Sakarā ar darbības paplašināšanos un inventāra pieaugumu, līdzšinējās depo telpas ir par šaurām, kādēļ valde nolēma griezties pie Ogres pilsētas valdes ar lūgumu paplašināt telpas. Ikšķiles nodaļai nolēma papildināt rīkus par 3 hidropultām. Augustā biedrība rīkos divas lielas brīvdabas izrādes, vienu Ogrē un otru Ikšķilē. Līdztekus ar biedrības darbības paplašināšanos, audzis biedrības budžets. 1938. gadam tas līdzsvarots uz 7000 latiem.

Ko Ogres Kūrorta Biedrība darīs Ogres labierīcību izveidošanā 

11. martā š. g. Ogres Kūrorta biedrības valde pulcējās pie biedrības priekšnieka M a g a z i ņ a, lai pārrunātu par rīkojamo teātra izrādi un apspriestos par Ogres labierīcību veicināšanu un kūrorta propagandu. Kā ziemu, tā vasaru Ogri apmeklē daudzi tūristi. Lai iebraucēji varētu orientēties par Ogri un apkārtni, Kūrorta biedrības valde nolēma likt izgatavot apm. 2 metrus augstu un platu pilsētas un apkārtnes plānu, ko uzstādīs pie stacijas. Plāns būs mākslinieciski izgatavots un tanī būs atzīmētas ievērojamākās vietas pilsētā un apkārtnē. Kūrorta propagandai valde nolēma izdot bezmaksas prospektu — «Vadonis par Ogri». Prospektā būs sakopota jaunākā informācija par Ogri. Tas nāks gatavs uz maija sākumu.

Sabiedriska darbinieka 70 mūža gadu atcere 

Ikšķiles pag. Landavu mājas īpašnieks Bernhards Lazdiņš 9. martā atskatījās uz 70 mūža gadiem. Lazdiņš priekš un pēc kara gadiem darbojās pagasta sabiedrībā gan kā ilggadīgs pagasta vecākais, tiesas priekšsēdētājs un daudzās citās organizācijās un biedrībās kā priekšsēdis un valdes loceklis. Lazdiņš par nopelniem apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.