Otrdiena, 21.05.2024 14:02
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Svētdiena, 7. aprīlis, 2024 22:37

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļai plašs darba lauks

Līga Lūse
Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļai plašs darba lauks
Foto: Līga Lūse
Svētdiena, 7. aprīlis, 2024 22:37

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļai plašs darba lauks

Līga Lūse

Ogres novads ir pazīstams ar savu krāšņo dabu un unikālajām ēkām. 2021. gadā Dzimtsarakstu nodaļa ieguva jaunas darba telpas Ogres Centrālās bibliotēkas otrajā stāvā. Rīgas tuvums, apbrīnojamā ēka un jaukais kolektīvs ir daži no iemesliem, kāpēc Ogres Dzimtsarakstu nodaļa ir tik iecienīta. Pagājušajā gadā Ogres novadā kopā tika reģistrētas 456 laulības.

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā strādā četras atsaucīgas darbinieces – vadītāja un trīs vietnieces. Kolektīvs ir ļoti draudzīgs, un darbinieces vienmēr ir gatavas palīdzēt vai aizvietot viena otru. Katra darbiniece ir zinoša par visām tēmām, ar kurām nākas saskarties dzimtsarakstu nodaļai, piemēram, dzimšanas, miršanas, laulības reģistrācija, civilstāvokļa aktu reģistru labojumi vai papildinājumi, vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas lietas, atkārtotu apliecību vai izziņu izsniegšana, u.c.

mceu_12658640511712518419313.jpg

Laulību reģistrēšana

Tā kā laulību reģistrēšana ir tikai viena no visa milzīgā darba, ko veic dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja Vita Leimane atzīst, ka dažreiz nākas laulību ceremonijas “ievietot rāmītī”, lai paspētu paveikt pārējos darbus. “Laulības ieplūst visā šajā ļoti, ļoti daudzveidīgajā, plašajā un likumu normu pārzinošajā darba laukā.”

Pārsvarā laulības tiek reģistrētas nedēļas nogalēs. Piektdienās apmeklētāju pieņemšanas laiks ir īsāks, kas ļauj vairāk laika veltīt jauno ģimeņu juridisko attiecību noformēšanai. Laulību reģistrācija notiek zālē, skanot mūzikas ierakstiem, radot svētku noskaņu. Praktiski katru piektdienu tiek reģistrēti trīs līdz septiņi vai pat astoņi pāri.

Sestdienās pāri ierodas ar kuplu viesu skaitu, un ceremonijas notiek vēl svinīgākos apstākļos ar pavadošas mūzikas fonu, ko atskaņo viens vai vairāki mūziķi.

Pēdējos gados ir izveidojusies tendence aprecēties datumos, kuros ir vienādi skaitļi vai tie atkārtojas, piemēram, 04.04.2024. (ceturtdiena); 24.07.2024. (trešdiena), u.tml. Tādā gadījumā Dzimtsarakstu nodaļa veic izņēmumus, lai klienti būtu apmierināti, un pielāgo darba grafiku gan apmeklētājiem, gan laulību reģistrācijām. Darbinieces ar klientiem spēj atrast kompromisu, un cilvēki ir apmierināti un saprotoši. “Jūsu vēlmes, mūsu iespējas,” piebilst Dzimtsarakstu nodaļas pārstāves.

Laulību popularitāti ietekmē gadalaiki

Vita Leimane saka: “Visa gada ritējumu varētu klasificēt divās daļās. Pirmajā daļā ietilpst vēlā rudens, ziema un pavasara sākums – gada tumšākie mēneši. Tad vairāk dominē “nelielās” laulību reģistrācijas, un cilvēki šos svētkus svin šaurākā lokā. Daudzi nāk tikai četratā – pāris kopā ar lieciniekiem.

Otrā daļa aptver pavasara beigas, vasaru un rudens sākumu. Šajā laikā populāras ir ne tikai piektdienas, bet arī vairums sestdienu kā laulību reģistrēšanas dienas. Tad kāzas svin plašākā viesu lokā.

Augusts ir nemainīgi pieprasītākais mēnesis laulībām. Lielais pieplūdums sākas jūlijā, sasniedz kulmināciju augustā un ‘nomierinās’ tikai oktobrī.”

Rūpes par novadniekiem

Neatkarīgi no lielās popularitātes, Dzimtsarakstu nodaļa ļoti rūpējas par Ogres novada iedzīvotājiem. “Mēs komplektējam grafiku un atstājam rezervīti savējiem, jo būtu nepieļaujami novadniekiem pateikt nē, nav vietiņu,” paskaidro V. Leimane.

mceu_3002520121712518491656.jpg

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Leimane. Foto: Ogresnovads.lv

Ja datums jau ir pilnīgi aizņemts, bet laulājamie ļoti vēlas to īpašo dienu, tad pāri tiek aicināti arī izvērtēt iespēju sarakstīties Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas Lielvārdes pieņemšanas vietā.

Lielvārde ir pazīstama ar neatkārtojamiem dabas skatiem, Daugavas tuvumu, kultūrvēsturisko vidi, spēcīgo auru un mājīgo atmosfēru Dzimtsarakstu nodaļas telpās.

Vadītāja skaidro, ka darbinieces parasti nav informētas par to, ko laulātie pāri darīs pēc sarakstīšanās, kā svinēs lielos svētkus. Tomēr ir dzirdēts, ka daži brauks ceļojumā, daži svinēs mājās, mazā viesu pulciņā, un vēl daži gaidīs siltāku laiku, lai kārtīgi nosvinētu jauno dzīves sākumu.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai un vietniecēm ir jābūt zinošām arī starptautiskajos un Eiropas likumos, jo ik pa laikam Latvijas pilsoņi laulājas ar ārzemniekiem. Tad svarīgi, lai tiktu iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tulkojumi, jāpārbauda ārzemnieka likumīgā atrašanās mūsu valstī. Atsevišķos gadījumos citvalstniekam jānoformē Latvijas personas kods. Dzimtsarakstu nodaļa ir novērojusi, ka nedaudz biežāk laulības ar ārzemniekiem slēdz latviešu sievietes.

Vita Leimane piemin, ka dažādu konfesiju garīdzniekiem ir atļauts salaulāt pārus baznīcās. Viņai ar kolēģēm ir jākontrolē, lai attiecīgās laulības tiktu iekļautas valsts reģistrā.

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs

Ikvienai dzimtsarakstu nodaļai ir jāveic bezgala daudz uzdevumu, ne tikai laulību reģistrēšana. Nodaļa ir atbildīga arī par:

·Dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju;

·Uz fizisku un juridisku personu pieprasījuma pamata izsniegtiem dokumentiem;

·Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšanu saskaņā ar atzinumiem un tiesu spriedumiem;

·Vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu maiņu lietām;

·Arhīvu un citiem atbildīgiem pienākumiem.

Dzimtsarakstu nodaļai ir pakļauta pašvaldībai un divām valsts institūcijām. Pirmkārtām, tā ir pašvaldības pakļatībā. Tas nozīmē, ka saistoši ir iekšējie noteikumi, tāpat arī finansējums ir no pašvaldības budžeta. Otrkārt, dzimtsarakstu nodaļa veic valsts deleģētu funkciju, un tā tiešais uzraugs un konsultants ir Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Treškārt, Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīva, pārraugošā iestāde ir Jēkabpils zonālais valsts arhīvs.

Jebkurai dzimtsarakstu nodaļai ir arhīvs, kas jāglabā 100 gadus. Pēc šī termiņa katra reģistru grāmata pakāpeniski tiek nodota Valsts vēstures arhīvam. Vita Leimane atklāj, ka cilvēki “nepārtrauktā straumē” lūdz dažāda satura juridiskos dokumentus par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem. Katrs reģistrs no papīra formāta, saskaņā ar kuru klients ir lūdzis apliecinošu dokumentu, ir jāreģistrē datu bāzē elektroniski. Tādā veidā pakāpeniski tiek veidots elektroniskais datu reģistrs.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces ir sākušas sadarbību ar kompetentu firmu, lai restaurētu senās reģistru grāmatas. Daudzu gadu garumā daļa no tām ir “nolietojušās” – nodiluši vāki, neturas šuvums.

Nodaļas pārstāve min arī faktu, ka agrāk dažas reģistru grāmatas ir nepareizi sašūtas. Šobrīd tik biezas grāmatas netiktu atļautas.

Arhīva dokumentus gatavojot, dzimtsaraksta darbinieki reizēm strādā kā izmeklētāji un vēsturnieki, jo ir jāspēj orientēties daudz un dažādos laika periodos un vecajā drukā. Papildus tam visam nodaļā strādājošajiem ir jāsaprot citu valodu rakstība, jo senie dokumenti ir gan senās latviešu valodas formās, gan krievu, gan pat vācu valodā. Dokumenti atspoguļo attiecīgo laika periodu Latvijā un Ogres apkārtnē.

“Mūsu darbā ir jāspēj apvienot precīzo juristu un vārda mākslas meistaru prasmes, turklāt vēl ar psihologa iemaņām,” atzīst nodaļas vadītāja.

Pieredzes apmaiņa

Vita Leimane stāsta, ka Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces ir braukušas pieredzes apmaiņā uz citām Latvijas dzimtsarakstu nodaļām. Kolēģi, savukārt, brauc ciemos pie mums. Katra nodaļa strādā un organizē darbu nedaudz atšķirīgi. Piemēram, daudzas nodaļas darba dienu laulības reģistrē kabinetos. Ogrē šie pasākumi vienmēr notiek zālē. Vadītāja atzīst, ka darbs ir interesants un daudzpusīgs. Viņai ir prieks, ka Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa saņem ļoti daudz labu vārdu un pateicības par paveikto darbu.