Piektdiena, 19.04.2024 04:08
Fanija, Vēsma
Otrdiena, 6. decembris, 2022 11:04

Sabiedriskā kārtība un drošība Ogres novadā

Ogres Vēstis Visiem
Sabiedriskā kārtība un drošība Ogres novadā
Ogres novada Pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks.
Otrdiena, 6. decembris, 2022 11:04

Sabiedriskā kārtība un drošība Ogres novadā

Ogres Vēstis Visiem

Šā gada 1. februārī tika izveidota jauna iestāde – Ogres novada Pašvaldības policija, kas darbojas Ogres novada administratīvajā teritorijā. No 1. aprīļa to vada REINIS IKAUNIEKS. Ogres Vēstis Visiem piedāvā sarunu ar Pašvaldības policijas priekšnieku.

– Lai arī gads jaunajā amatā vēl nav aizritējis, tomēr kā šajā periodā ir veicies un ko izdevies īstenot?
– Stājoties darba tiesiskajās attiecībās Ogres novada Pašvaldības policijā, es izvirzīju vairākus mērķus, lai pilnvērtīgi nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Ogres novada apkalpojamajā teritorijā. Viens no mērķiem – izveidot profesionālu policijas sastāvu. Šobrīd personālsastāvs ir nokomplektēts, Pašvaldības policijā strādā 56 darbinieki. Darbinieku skaitu gan ir plānots palielināt, lai lielāku uzmanību varētu pievērst dabas parka «Zilie kalni» apsekošanai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tajā, kā arī ūdenstilpju monitoringam un drošībai uz ūdens.


Viens no mērķiem bija izveidot četras diennakts ekipāžas, lai Ogres novada teritorijā uzlabotu sabiedrisko kārtību un drošību. Jau no 1. jūnija visā Ogres novadā patrulē un sabiedrisko kārtību nodrošina četras ekipāžas, no kurām viena apkalpo Ikšķiles pilsētu un Tīnūžu pagastu, otra – Ogres pilsētu un Ogresgala pagastu, trešā Lielvārdes un Ķeguma pilsētu, Jumpravas, Lēdmanes, Birzgales, Lielvārdes, Rembates un Tomes pagastu, bet ceturtā rūpējas par sabiedrisko kārtību Madlienas, Krapes, Meņģeles, Suntažu, Mazozolu, Lauberes, Ķeipenes un Taurupes pagastā.


– Ir pozitīvi rezultāti pēc šo diennakts ekipāžu izveidošanas?
– Jā, protams, rezultāti ir! Bijām saņēmuši informāciju no iedzīvotājiem, īpaši lauku teritorijās, ka viņu drošību, veselību un īpašumu apdraud dzērājšoferi, kuri ālējas uz ceļiem un apdzīvotās vietās. Intensīvi rīkojām reidus. Pateicoties aktīvām Pašvaldības policijas darbībām, tieši Madlienas, Krapes, Meņģeles, Suntažu, Mazozolu, Lauberes, Ķeipenes un Taurupes pagastā tika aizturēti vairāki desmiti autovadītāju, un situācija uz ceļiem šajos pagastos ir krasi uzlabojusies. Turklāt policijas patruļa 24 stundas diennaktī ir veicinājusi iedzīvotāju uzticamību Pašvaldības policijai. Par to pārliecināmies arī pēc saņemto zvanu skaita, kas turpina pieaugt. Šogad maijā, uzsākot darbu diennakts dežūrdaļai, tika ieviests Pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļas tālrunis – 65047100. Dežūrdaļā strādā darbinieki, kuri pieņem izsaukumus, nosūta ekipāžas uz notikumu vietām, veic videonovērošanas kameru monitoringu, kā arī Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem palīdz risināt aktuālos jautājumus. Nākotnē ir plānots attīstīt diennakts dežūrdaļas darbu, apmācīt darbiniekus un izveidot vienotu operatīvās vadības centru, lai Ogres novada iedzīvotāji un viesi varētu saņemt informāciju par visiem Ogres novadā esošajiem pakalpojumiem. Tas manā skatījumā būtu ļoti racionāli un noderīgi.


– Kādi ir galvenie pārkāpumi, ar ko Pašvaldības policijai Ogres novadā nākas saskarties?
– Katru dienu saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kas šo darbu padara interesantu un aizraujošu, veicina vēlmi pilnveidoties un attīstīties. Vasaras mēnešos pastiprinātu uzmanību pievērsām nesakoptajiem īpašumiem, sākumā izsūtot preventīvus paziņojumus. Ja īpašums netika sakopts noteiktā laikā, tad tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un zemes īpašnieks saukts pie administratīvās atbildības. Protams, neizpaliek arī pārkāpumi, kas saistīti ar atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī. Ziemas periodā tam tiks pievērsta pastiprināta uzmanība, lai novērstu personas ķermeņa atdzišanu. Daudz izsaukumu saņemam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. Autovadītājiem iesaku ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un ceļa zīmes, jo īpaši apstāšanās un stāvēšanas zonās. Mūsu mērķis nav braukāt pa daudzdzīvokļu māju pagalmiem un sodīt, mūsu mērķis ir radīt visiem drošu un pieejamu vidi. Vasaras periodā iedzīvotāju satraukums un sūdzības bija par skrejriteņu izmantošanu. Svarīgi izglītot un veicināt sabiedrības izpratni par skrejriteņu lietošanu un to novietošanu tā, lai tie netraucētu gājējiem. Šim jautājumam nākamgad turpināsim pievērst pastiprinātu uzmanību.


Darba ir daudz, diemžēl pārkāpēju mazāk nepaliek. Pašvaldības policija strādā, un mēs centīsimies novērst likumpārkāpumus, tostarp saistībā ar pašvaldības īpašumu bojāšanu Ogres novadā. Iesaku rūpēties par mūsu skaistā novada tēlu visiem kopā un, ja redzam pārkāpumus, tad nekavējoties ziņot par tiem! Tikai kopā mēs varam panākt vēlamo rezultātu.


– Daudz ko jau ir izdevies paveikt, bet noteikti vēl daudz risināmu jautājumu. Kādi ir nākamie darba uzdevumi?
– Protams, mans mērķis nav apstāties pie sasniegtā, bet maksimāli pilnveidot un attīstīt policijas darbu, lai iedzīvotāji Ogres novadā varētu justies droši un aizsargāti. Viena no prioritātēm šobrīd ir videonovērošana. Mērķis ir palielināt novērošanas zonu, jo, veicot monitoringu, pašu pārkāpumu novērst nevar, bet var palielināt teritorijas pārredzamību, ko ne vienmēr var veikt ekipāža uz ielas. Plānots uzlabot videonovērošanas kameru kvalitāti un izvietot tās vietās, kur šobrīd ir visaugstākais pārkāpumu skaits.


Lai Pašvaldības policijas darbinieki pilnvērtīgi veiktu savus tiešos darba pienākumus, ir nepieciešams arī tehniskais nodrošinājums. Nākotnē ir plānots iegādāties jaunas policijas automašīnas, kā arī nodrošināt darbiniekus ar nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem, kas palīdzētu darbā ar likumpārkāpējiem.


Uzsākot darbu Ogres novada Pašvaldības policijā, liku uzsvaru uz to, ka Pašvaldības policijas darbiniekiem ir jābūt pieejamiem un redzamiem ielās, jāveicina iedzīvotāju uzticēšanās viņiem. Vēl ir daudz, uz ko tiekties un pie kā strādāt, lai celtu Pašvaldības policijas darba kvalitāti un rezultātus, un darīsim visu iespējamo, lai ieceres šajā virzienā tiktu īstenotas. Paldies par atbalstu un sapratni Ogres novada pašvaldībai, jo bez tās būtu grūti attīstīties un sasniegt uzstādītos mērķus. Paldies Ogres novada iedzīvotājiem, kuri nav vienaldzīgi un ziņo par likumpārkāpumiem.