Trešdiena, 29.05.2024 06:15
Maksis, Raivis, Raivo
Otrdiena, 19. septembris, 2023 09:28

Tīnūžu karjerā drīkst rakt

Ogres Vēstis Visiem
Tīnūžu karjerā drīkst rakt
Otrdiena, 19. septembris, 2023 09:28

Tīnūžu karjerā drīkst rakt

Ogres Vēstis Visiem

Administratīvā rajona tiesa atstājusi spēkā Ogres novada domes lēmumu par darbības atļaušanu karjerā "Granāti" Tīnūžu pagastā. Vairāku iedzīvotāju iesniegtā pretenzija ir noraidīta.

Jautājums par dolomīta šķembu un smilts ieguvi domē tika skatīts 2022. gadā divas reizes. Pirmajā reizē ierosinājums tika noraidīts, jo dome ņēma vērā vietējo iedzīvotāju viedokli un bažas par karjera darbības ietekmi uz gruntsūdeņu līmeni un dzīves kvalitāti. Tad uzņēmējs šo lēmumu apstrīdēja un prasīja taisīt jaunu.

Dome iepriekšējo lēmumu pārskatīja un atļāva darbināt karjeru, bet ar striktiem nosacījumiem, lai nekaitētu vietējo iedzīvotāju labsajūtai. Piemēram, transportēt derīgos izrakteņus tikai darba dienās līdz pulksten 18.00. Tad biedrība IEDZĪVOTĀJI un vairākas fiziskas personas vērsās tiesā, pieprasot atcelt domes lēmumu. Un nupat tiesa ir taisījusi spriedumu.

Izskatot pieteikumus par lēmuma atcelšanu, Administratīvā rajona tiesa secinājusi, ka Ogres novada pašvaldība, pieņemot lēmumu par SIA "Granāti Pluss" paredzētās darbības akceptēšanu, bija vispusīgi izvērtējusi lietas apstākļus, ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja novērtējuma ziņojumā un biroja atzinumā konstatēto, uzklausījusi ieinteresēto pušu viedokļus un samērīgi līdzsvarojusi trešās personas interesi veikt paredzēto darbību un sabiedrības vēlmi gūt no tās sociāli ekonomisku labumu ar tiesībām uz dzīvi labvēlīgā vidē. Tiesa atzīst par pamatotu domes pieņemto lēmumu, kas tieši ietver iedzīvotāju interešu aizsardzību un dolomīta un smilts ieguvi un smilts, dolomīta šķembu un to maisījuma ražošanu dolomīta un smilts atradnēs "Granāti" Ogres novada Tīnūžu pagastā atbilstoši kompetento institūciju izsniegtajām atļaujām. Tiesa atzīst, ka Ogres novada pašvaldības domes lēmums ir tiesisks. Prasība to atcelt ir noraidīta.